Holistische LeefstijlCoaching

Holistische LeefstijlCoaching is een brede, algemene coachingsopleiding op HBO-niveau, toegespitst op de toenemende vraag naar goed opgeleide holistische leefstijlcoaches die mensen begeleiden naar innerlijk welbevinden en een gezonde leefstijl. Het begrip ‘holistisch’ betekent hier dat de opgeleide coaches niet alleen kijken naar de mentale of psychische factoren achter het menselijk gedrag, maar daar ook de lichamelijke, energetische en emotionele kanten van de mens en vraagstukken rondom zingeving bij betrekken.

Bij een ‘gezonde leefstijl’ gaat het over een gedragspatroon waarin aandacht is voor voldoende ontspanning, goede voeding en beweging. Waardoor klachten verminderen en worden voorkomen zoals slecht slapen, nek-, rug- of darmproblemen, je futloos voelen gedurende de dag of in het algemeen ‘niet goed in je vel zitten’.

Na je afstuderen kun je als coach terecht binnen een bedrijf of bij de overheid, bijvoorbeeld als algemeen coach, bij een vitaliteitsprogramma, voor het terugdringen van ziekteverzuim of als ondersteuning bij een re-integratietraject. Maar ook als zelfstandige in samenwerking met een gezondheidscentrum, als coach met een eigen praktijk voor particulieren of via ons ‘zusterbedrijf’ Vitalemedewerkers.nu bij bedrijven en organisaties die de vitaliteit van hun medewerkers willen vergroten.

 • Wat is Holistische LeefstijlCoaching

  Als holistische leefstijlcoach werk je met cliënten die verschillende vraagstukken kunnen aandragen. Denk hierbij o.a. aan vraagstukken op het gebied van:

  • Relaties (privé, familie, etc.)
  • Loopbaan
  • Interactie met collega’s en/of leidinggevende
  • (werk)stress en ontspanning
  • Voeding, beweging en gezondheid
  • Eigen gedrag
  • Maken van keuzes en stellen van prioriteiten.

  Vaak komen cliënten bij je langs met praktische vragen en aanleidingen zoals:

  • Ik heb het altijd ‘druk, druk, druk’. Hoe ga ik beter om met alle stress en (werk)druk?
  • Als ik ’s ochtends op sta voel ik me al moe. Wat kan ik doen om mij vitaler te voelen?
  • Ik ben er vooral voor anderen. Hoe zorg ik beter voor mijzelf?
  • Ik zie erg op tegen het aankomende gesprek met mijn leidinggevende. Hoe kom ik van dit onzekere gevoel af?
  • Wat kan ik doen om mijzelf meer ‘in mijn kracht’ te voelen?
  • Ik wil meer gaan bewegen maar weet niet waar en hoe ik moet beginnen.
  • Vroeger bruiste ik van de energie. Hoe kan ik dat gevoel weer terugkrijgen?

  In deze opleiding leer je onder andere hoe je gesprekken kunt voeren met jouw cliënten, je gaat met je cliënten op zoek naar de achtergronden en oorzaken bij hun hulpvraag, je leert hoe je cliënten zelf hun eigen ontwikkelpad kunt laten vinden en hoe jij ze op dit pad kunt begeleiden. Daarnaast leer je ook allerlei vormen van ontspanning die de basis vormen voor elke verandering. Bij jezelf en bij je cliënten.
  Om uiteindelijk met een diploma in je hand als professioneel en zelfstandig coach jouw eigen weg verder te bewandelen.

 • Programma

  De opleiding Holistische LeefstijlCoaching bestaat uit 36 lesdagen en kent de volgende onderdelen:

  Coachingsvaardigheden (12 lesdagen)
  Voeding, beweging & gedrag (12 lesdagen)
  Stress, adem, yoga & ontspanning (6 lesdagen)
  Persoonlijke ontwikkeling & aandachttraining (6 lesdagen)

  De beroepsopleiding Holistische LeefstijlCoaching wordt afgesloten met een aantal examens:

  Schriftelijk examen over de lesstof
  Praktijkopdracht Voeding, beweging & gedrag
  Persoonlijk verslag aan het einde van de opleiding Holistische LeefstijlCoaching, deze presenteer je tijdens de laatste dag van de opleiding
  Eindgesprek coachingsvaardigheden met proefcliënt.

  Na het behalen van de diverse examens ontvang je het diploma Holistische LeefstijlCoaching. Dit diploma is geaccrediteerd door de KTNO voor o.a. beroepsvereniging BATC.
  Na het behalen van het diploma Holistische LeefstijlCoaching kun je je verder specialiseren in vervolgmodules op het gebied van voeding & gedrag, beweging & gedrag, de opleiding Empatisch Coachen of de opleiding Transformatie Coaching.
  Wil je meer leren over wat er komt kijken bij opzetten van een eigen praktijk, dan kan je daarvoor de aanvullende lesdag ‘Aan de slag met je eigen praktijk’ volgen.

 • Lesroosters

  Amersfoort
  Holistische LeefstijlCoaching 64 start donderdag 28 september 2017

  Amersfoort
  Holistische LeefstijlCoaching 65 start maandag 6 november 2017

 • Studiebelasting

  Contactdagen docent en student:
  36 dagen in 22 maanden (exclusief examens).
  Lestijden 
  Van 10.00 uur tot 17.00 uur.
  Te lezen:
  7 boeken gedurende de opleiding.
  Verslagen schrijven:
  Na elke lesdag een reflectieverslag. Na elk gesprek met een proefcliënt een reflectieverslag. Aan het einde van de opleiding Holistische LeefstijlCoaching een eindverslag.

  Intervisiegroepen:

  2 dagdelen per maand.

  Aanwezigheid:
  Minimaal 90% van de lessen.

  Toelatingseisen en inschrijving
  Als student moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen.
  Er is daarom minimaal een MBO niveau vooropleiding vereist. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt individueel bekeken of de opleiding toch gevolgd kan worden.
  Een actuele of recente psychiatrische aandoening is een contra-indicatie.
  Je kunt je inschrijven na het volgen van een introductiebijeenkomst of een individueel gesprek.
  Studiebelasting in ECTS: 31,5

 • Studiekosten

  Kosten voor de opleiding Holistische LeefstijlCoaching zijn € 5.595,-
  Je kunt de studiekosten voor deze opleiding op verschillende manieren betalen:

  In één keer € 5.295,-. Je ontvangt dan een korting van € 300,-.
  In vier termijnen van € 1.398,75. Totale bedrag is € 5.595,-.
  In tien termijnen van € 589,50. Dat is inclusief € 300,- administratiekosten. Totale bedrag is € 5.895,-.

  De studiekosten zijn:

  inclusief koffie en thee
  inclusief syllabus
  inclusief studiebegeleiding
  exclusief examenkosten, totaal ongeveer € 140
  exclusief verplichte studieboeken, totaal 6 stuks, ongeveer € 150
  exclusief overnachting 2-daagse, ongeveer € 40
  exclusief kosten herexamens

  Maximaal aantal mensen in een groep: 13
  Minimaal aantal mensen in een groep: 8
  Belastingaftrek
  De kosten van de opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Hierdoor kan je als particulier het lesgeld en de studieboeken aftrekken van de Inkomstenbelasting. Er is een drempel van € 250,- per jaar. Afhankelijk van de belastingschaal waar jij mee te maken hebt en de betalingsregeling die je hebt gekozen, kan je hierdoor (bij betaling in 1x) tussen de € 1.750,- en € 2.500,- van de totale studiekosten terugkrijgen. Voor actuele gegevens en verdere informatie: kijk op: www.belastingdienst.nl 
  Vergoeding door derden
  In veel gevallen is het deelnemers gelukt de opleiding vergoed te krijgen door de werkgever.
  BTW
  Vanaf 15 november 2010 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Inhoud lesonderwerpen

 • Coachingsvaardigheden

  Coaching is er op gericht om de cliënt bewuster te maken van zijn/haar eigen gedrag waardoor hij/zij meer eigen verantwoordelijkheid gaat ervaren over zijn/haar eigen leven. En daarmee beter toegerust voorwaarts te kunnen gaan op het eigen unieke ontwikkelpad. Soms moeten daarvoor problemen worden opgelost, zoals problemen in sociale- of werkrelaties, stress gerelateerde klachten of onverwerkte emotionele gebeurtenissen uit het verleden. Dit is de curatieve kant van coaching. Coaching kan ook preventief zijn. Daarbij gaat het dikwijls over het vergroten van het bewustzijn bij het maken van keuzes, bij de omgang met anderen en bij het eigen gedrag in het algemeen. Vanuit dit bewustzijn kan de cliënt andere keuzes maken over het eigen gedrag en deze ook in praktijk brengen. Om uiteindelijk meer tevreden en in balans te zijn met zichzelf en met de omgeving. En daarmee toekomstige problemen voorkomen.
   
  In de lessen Coachingsvaardigheden krijg je een gedegen basis aangereikt aan communicatie- en gespreksvaardigheden. Je leert om te coachen vanuit innerlijke rust en om in continue verbinding te zijn met je cliënt. Om niet te oordelen of te adviseren, maar om jouw cliënt te begeleiden op zijn/haar ontwikkelpad. Bewust zijn van jouw rol als coach is daarbij cruciaal en belangrijk voor het welslagen van de inspanningen van jouw cliënt.
   
  Je leert diverse coachingstechnieken die je in jouw coachingssessies kunt toepassen. Dit zijn:

  • De ‘Tijdlijn’, een snelle manier om veel over de levensloop en thema’s van jouw cliënt te leren
  • Het NLP-werkmodel dat een helder format biedt voor coachingsgesprekken
  • Het ‘G-schema’, over hoe om te gaan met disfunctionele gedachten
  • ‘Wandelcoaching’ als dynamische en verrassende manier van gespreksvoering
  • Oplossingsgericht Coachen om mensen in letterlijk en figuurlijk ‘in beweging’ te krijgen
  • Logische Niveaus ter verbreding en verdieping van het inzicht in het gedrag
  • Focussen, waarbij je via lichamelijke ervaringen met emotionele ladingen aan de slag te gaat.
  • Sociaal Panorama waarbij je een persoon met wie de relatie niet voldoet, op afstand en op een andere locatie verplaatst
  • De ‘Gewoontelus’ waarmee je inzicht krijgt in de diep ingesleten patronen in jouw denken en doen
  • De Innerlijke Criticus die je zo vaak vertelt dat je het niet kunt en niet verdient
  • Het ‘Wespennest’ als het gaat om belemmerende overtuigingen.

  Aantal lesdagen: 12
  Docent: Mark van Riel
  Docent: Peter van Beek
  Docent: Conny Lubbersen

 • Voeding, leefstijl & gedrag

  Dat voeding en gezondheid met elkaar verbonden zijn, wordt steeds breder geaccepteerd. Dit vakgebied staat ook in een warme belangstelling bij alle media vandaag de dag en de kennis over gezonde voeding groeit gestaag. In deze module krijg je dan ook een actueel overzicht van de kennis op het gebied van voeding. Zowel uit de klassieke voedingsleer als uit hedendaagse wetenschappelijke inzichten, moderne literatuur en door praktische ervaringen van coaches in hun eigen praktijk.
   
  Voor dit vak voer je als deelnemer een aantal praktische opdrachten uit omdat het opdoen van eigen ervaringen van groot belang is. Hoe voel je je als je anders gaat eten? Welke invloed heeft dat op jouw energie of gedrag?
   
  In de lessen wordt telkens de koppeling gemaakt tussen kennis en ervaring enerzijds en het eetgedrag anderzijds. Want het antwoord op de vragen: ‘Waarom eten we?’, ‘Wanneer eten we?’, ‘Wat, waar en hoe eten we?’ leert ons veel over de achterliggende patronen bij het eetgedrag en dus ook over de aangrijpingspunten voor verandering van dat gedrag.
   
  Voeding in relatie tot stress is een bekend fenomeen. Maar wat is de invloed van stress op onze hormoonhuishouding? En wat zijn de consequenties van onze (verstoorde) hormoonhuishouding op ons dagelijks gedrag? Ook daar staan we bij stil.
   
  Bewegen wordt wel het goedkoopste medicijn genoemd. Het heeft tal van positieve effecten op lichaam en geest, bevordert de gezondheid en verkleint het risico op (ernstige) ongezondheid. Voldoende bewegen betekent daarom een hogere kwaliteit van leven. Helaas zien we om ons heen ook de gevolgen van onvoldoende beweging: hart- en vaatziekten, diabetes type 2, kanker, obesitas, ziekten aan het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen (depressie).
   
  Dat bewegen goed is voor onze vitaliteit is bekend. Maar hoeveel, hoe intensief, hoe vaak en welke vormen dien je nu precies te doen om je vitaal te voelen? Dit kan per persoon verschillen en maatwerk is daarom ook nodig. In deze module leer je veel over de werking van het menselijk lichaam in relatie tot beweging, ‘core stability’, belasting en vitaliteit. Ook leer je hoe je een beweegprogramma ‘op maat’ kunt maken voor je cliënten. En over oefeningen waarmee je later je cliënten kunt helpen om hun vitaliteit te vergroten.
   
  Zowel de kennis, de praktische oefeningen als de relatie met het voedings- en beweeggedrag leveren jou als deelnemer de handgrepen om toekomstige cliënten te begeleiden bij vraagstukken op het gebied van voeding en beweging.
   
  Aantal lesdagen: 12
  Docent: Millie van der Heijden
  Docent: Corrine Snijders-Caspers

 • Stress, adem, yoga & ontspanning

  Stress is in onze huidige maatschappij een groot probleem. Veel mensen hebben last van een te hoge werkdruk of andere stress veroorzakende factoren. Je kunt in een negatieve spiraal terechtkomen waarin je het gevoel kwijt raakt grip op je eigen leven te hebben. Hierdoor kunnen allerlei gezondheidsklachten ontstaan die er toe kunnen leiden dat mensen in een burn-out terecht komen of zelfs arbeidsongeschikt worden. In deze lessen leer je veel over het ontstaan en het voorkomen van stress. Zowel theoretisch als heel praktisch waardoor jij later ook in staat bent om je cliënten te begeleiden bij het verminderen van hun stressniveau gedurende de dag. En daarmee in het voorkomen van de (fysieke) klachten die hiermee samenhangen.
   
  Een ander belangrijk onderdeel van deze lessen is de bewustwording van de ademhaling. Veel mensen ademen onbewust en te snel. Dit kan leiden tot diverse fysieke klachten. Door meer bewust te worden van de ademhaling en deze te leren controleren kunnen klachten verdwijnen. Dit zal leiden tot meer gezondheid, vitaliteit en ontspanning. Door hier in de opleiding ook zelf mee aan de slag te gaan, zul je merken dat je meer innerlijke rust gaat ervaren. Prettig voor jezelf en zeker ook voor jouw cliënten die je hierdoor nog beter kunt begeleiden.
   
  In deze lessen komen diverse ontspanningstechnieken aan bod op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Het doel van het leren van deze technieken is om je cliënten te leren ontspannen, zodat herstel versneld wordt en dat eventuele lichamelijke klachten kunnen worden voorkomen. Technieken die aan bod komen zijn onder andere de Body Drum Release, de differentiële ontspanningstechniek en de autogene ontspanningstechniek. We oefenen tijdens de lesdagen met deze technieken. Thuis en in de intervisiegroep ga je de technieken herhalen.
   
  Ook gaan we aan de slag met vitaliteitsyoga. Het gaat hierbij om bewegingsoefeningen gekoppeld aan de meridianen, energieoefeningen en drukpunt technieken. Je leert deze technieken en oefeningen allereerst voor jezelf te gebruiken om ze daarna door te kunnen geven aan je cliënten. De oefeningen en technieken die je tijdens de lesdagen ondergaat en waar je bekend mee raakt, ga je ook thuis regelmatig uitvoeren. Al deze technieken en oefeningen zullen een bijdrage leveren aan meer balans, meer vitaliteit, meer ontspanning en innerlijke rust, kortom een meer relaxt leven voor jou en jouw cliënten.
   
  Aantal lesdagen: 6
  Docent: Esteriek de Heij

 • Persoonlijke ontwikkeling & aandachttraining

  In de opleiding Holistische LeefstijlCoaching ben je actief bezig met jouw persoonlijke ontwikkeling als mens in het algemeen en als coach in het bijzonder. Echte verdieping dus waarbij je je bewust wordt van jouw eigen gedrag, jouw overtuigingen, de doorwerking van jouw verleden in het ‘nu’ en van het potentieel dat je in je hebt om het leven te leiden dat jij graag wilt leiden. Dit stelt je ook in staat om jouw rol als coach nog bewuster in te vullen, steviger in jouw ‘coachstoel’ te zitten en jouw cliënten te begeleiden bij alle vragen en onderwerpen waar ze mee komen.
   
  Tijdens de lessen Persoonlijke ontwikkeling komen o.a. aan de orde:

  • Aandachttraining:In deze lessen leer je om in het ‘hier en nu’ en zonder oordeel te zijn. We hebben allemaal te maken met een innerlijke criticus die van alles vindt over ons zelf. En dat kost ons veel energie waardoor we moeilijk kunnen relaxen. Het gaat om de zogenaamde disfunctionele gedachten.

 Gedachten die vaak op het verleden of op de toekomst gericht zijn en niet noodzakelijk zijn om te functioneren en veel stress veroorzaken. Door gebruik te maken van verschillende technieken met aandacht en met een open accepterende houding leer je jouw gedachten, jouw gevoel en jouw lichamelijke reacties waar te nemen. Je leert aandachtoefeningen allereerst voor jezelf te gebruiken om ze daarna door te kunnen geven aan je cliënten. De oefeningen die je tijdens de lesdagen ondergaat en waar je bekend mee raakt, ga je ook thuis regelmatig uitvoeren. Al deze oefeningen zullen een bijdrage leveren aan meer balans, meer vitaliteit, meer ontspanning en innerlijke rust, kortom een meer relaxt leven voor jou en jouw cliënten.

  • Gebruik maken van elementen uit de natuur als symbool in jouw ontwikkelproces.

  De 2-daagse maakt onderdeel uit van de lessen Persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor breng je met jouw groep 2 aaneensluitende lesdagen door in Amersfoort, je eet met elkaar en, als je dat wilt, slaap je in een hotel in de buurt.
   
  Aantal lesdagen:6
  Docent: Marieke Kamp
  Docent: Conny Lubbersen
  Docent: Mark van Riel

Interesse voor deze opleiding?

Schrijf je dan in voor een introductiebijeenkomst ter kennismaking

Docent(en)

Mark van Riel, Conny Lubbersen, Millie van der Heijden, Esteriek de Heij, Peter van Beek, Marieke Kamp, Corrine Snijders-Caspers

Korte omschrijving

Algemene coachingsopleiding waarin je leert mensen te begeleiden naar meer innerlijk welbevinden en een gezonde leefstijl

Dit leer je
 • Gedegen coachingskennis en de vaardigheid om het in de praktijk toe te passen
 • Actuele kennis en inzichten op het gebied van voeding, beweging en stress/ontspanning
 • Zelfvertrouwen dat je jouw authentieke coachingsstijl kunt en durft toe te passen bij cliënten
 • Inzicht en bewustwording in jouw eigen gedrag, overtuigingen en patronen
 • Handvatten om jouw cliënten deze inzichten ook te laten krijgen
 • Coachingstechnieken, gespreksvaardigheden, ademtechnieken, ontspantechnieken, vitaliteitscheck, meetinstrumenten voor het vaststellen van een voedings- en beweegpatroon
Startdata

Start: 6 x per jaar. Eerstvolgende startdata: donderdag 28 september (VOL), maandag 6 november, dinsdag 16 januari, zondag 28 januari.

Inschrijven